toppmeny
Meny

Kakelakker

Kakerlakker kan finnes innendørs i Norge, og disse utgjør en meget viktig gruppe av skadedyr som må bekjempes. I Norge har vi kun én naturlig og frittlevende kakerlakkart, nemlig markkakerlakken, den utgjør ingen fare og må ikke forveksles med andre tropiske arter som skal bekjempes. Kakerlakkene har en ganske flat og oval kroppsform med et lite hode og lange antenner, de beveger seg også veldig raskt når de forsøker å komme seg vekk fra farer.

d%c3%b8d kakerlakk

Kakerlakker som skadedyr

Kakerlakkene kan gjøre skade på matvarer ved å spise på dem og ved å tilgrise dem med avføring og et illeluktende sekret. Lukten som kakerlakker avgir er ubehagelig og ofte svært sjenerende i seg selv. Størst økonomisk betydning har nok kakerlakkene for restauranter og matvareprodusenter. Kakerlakker kan også spise på malerier, papir, bøker, herbarier, frimerker osv. og på den måten medføre ødeleggelser. Mange mennesker synes kakerlakker er ekle insekter, og en stor bestand av kakerlakker i boligen medfører ofte psykologisk stress hos beboerne.

 

Helseskadelig?

Kakerlakker har potensial til sykdomssmitte, men det er usikkert hvor stor betydning dette har. Kakerlakker oppholder seg ofte i områder som kan være skitne, for eksempel så finner de ofte vann i sluk på gulvet og mat i søppelrom. De kan også lett komme i kontakt med matvarer eller steder der matvarer tilberedes. Det er videre påvist svært mange ulike arter av virus, bakterier, sopp og parasitter hos kakerlakker. Det er rapportert at kakerlakker kan opptre som spredere av bakterier som for eksempel Salmonella og Escherichia coli til mennesker. Det er også vist at kakerlakker kan smitte mennesker med flercellete parasitter som krassere, bendelmark og rundmark.

Allergi mot kakerlakker er utbredt i områder der kakerlakker er vanlig. Dette kan medføre problemer med astma og hudirritasjoner hos mennesker som må oppholde seg i bygninger med kakerlakker. Problemet med allergi mot kakerlakker ser ut til å være et økende problem på verdensbasis.Bekjempelse

Kakerlakker kan være vanskelige og tidskrevende å bekjempe, men de vil ikke forsvinne av seg selv og en bekjempelse vil i de fleste tilfeller være nødvendig.

Kilde: Folkehelseinstituttet.


Ta kontakt og be om en uforpliktende befaring ved mistanke om kakerlakker!