toppmeny
Meny
Bestill radon sporfilmmåling på telefon 48087777
For å sikre optimale måleresultater tilbyr Proff følgende:
• Informasjon og riktg utplassering.
• Insamling av sporfilm.
• Analysering og skrftlig rapport med målte verdier.
• Alle former for radonreduserende tiltak ved for høye verdier.

Hva er radon?

Radon er en fargeløs radioaktiv gass, uten lukt eller smak, som siver inn i huset gjennom grunnen. I følge NGU (Norges geologiske undersøkelser) er det ca. 175 000 boliger i Norge med for høye radonverdier. 300 mennesker i Norge dør av lungekreft årlig som følge av radonstråling.
 
Radongassen dannes av naturlige radioaktive stoffer i berggrunnen, og i noen tilfeller kan radon også komme fra brønnvann, visse bygningsmaterialer (steinheller, betong osv.), eller fra transporterte fyllmasser. Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluft. Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Radon måles i enheten Becquerel per kubikkmeter (Bq/m3), som sier hvor mange radonatomer som sender ut radioaktiv stråling i hver kubikkmeter luft per sekund.


Statens strålevern

Statens Strålevern anbefaler alle å måle radon, og har satt en grense på 100 Bq/m³ for når man bør iverksette tiltak. Radonkonsentrasjonene i inneluft i norske boliger har økt de siste 20 - 30 årene, og er ofte høyest i nyere boliger. Dette skyldes at vi bygger ”tette og isolerte” hus med liten utlufting, noe som fører til at radongassen ”hoper seg opp inne”. Stor temperaturforskjell mellom inne- og uteluft, særlig om vinteren, kan skape et undertrykk, som kan bidra til økt innstrømning av radon.

Prosedyre for måling av radon med sporfilm:

 
 • Målingen må utføres i vinterhalvåret (oktober til april).
 • Proff utplasserer sporfilm i bygget (normalt med 2-5 i leilighet/bolig.
 • Sporfilm skal stå i minst 2 måneder og Proff samler dem inn.
 • Sendes til analyse ved samarbeidende laboratorium.
 • Rapport med målte radonverdier presenteres for kunde.
 • Ved for høye verdier anbefales tiltak for å redusere radonstråling.
Proff Service tilbyr:
 • Uforpliktende befaringer.
 • Råd og veiledning.
 • 24 timers beredskapstelefon 48087777.
 • Legging av radonduk og rør i grunnen på nybygg (lovpålagt).
 • Analyser og målinger av radon i alle typer bygg.
 • Langtids sporfilmmålinger og elektronisk korttids måling.
 • Montering av balansert ventilasjon.
 • Montering av radonavsug for å skape undertrykk i grunn under bygg